Home » ۱۰۰ دانشمند که جهان را تغییر دادند by John Hudson Tiner
۱۰۰ دانشمند که جهان را تغییر دادند John Hudson Tiner

۱۰۰ دانشمند که جهان را تغییر دادند

John Hudson Tiner

Published
ISBN :
Paperback
107 pages
Enter the sum

 About the Book 

کتاب 100 دانشمند که جهان را تغییر دادند در برگیرندهٔ زندhttp://www.fatemi.ir/Details.aspx?boo... 100 نفر از دانشمندانی است که بر جامعه و جهان علم تأثیر مهمی داشتهاند. این زنان و مردان شامل پزشک، طبیعیدان، ریاضیدان، فیزیکدان، شیمیدان، و افراد مشخصی درMoreکتاب 100 دانشمند که جهان را تغییر دادند در برگیرندهٔ زندhttp://www.fatemi.ir/Details.aspx?boo... 100 نفر از دانشمندانی است که بر جامعه و جهان علم تأثیر مهمی داشته‌اند. این زنان و مردان شامل پزشک، طبیعیدان، ریاضیدان، فیزیکدان، شیمیدان، و افراد مشخصی در رشته‌‌‌های دیگرند. زندگینامه‌‌ها به‌ترتیب زمانی منظم شده‌‌اند و از عصر یونان باستان تا زمان حاضر را در برمی‌گیرند.